Laivateknikko ja veneasentaja

ANDREI REHKOLAINEN

Esittely

Andrei Rehkolainen

"Vahvuuksiani ovat joustava ja asiakaslähtöinen palveluasenne, sekä perusteellisella koulutuksella ja kovalla työllä hankittu raudanluja ammattitaito"


Erityisosaamiseni on VOLVO PENTAN moottoreiden tuntemus.
Olen perusteellisesti kouluttauttunut laivatekniikko ja veneasentaja.

Teoreettisen pohjakoulutuksen laiva- ja venealan tekniikan tuntemuksessa olen hankkinut suorittamalla laivamekaanikon tutkinnon Leningradin Arktisissa opistossa, erikoisalana laivojen auttomaattisten järjestelmien käyttö.

Alan työkokemuta on kertynyt seuraavasti:
Vuosina 1982-1987 toimin Baltic Shipping Companyssa miehiston jäsenenä kaukoreittien kauppa-aluksilla. Tehtäväni oli diesel koneistojnen huolto- ja korjaustyöt laivoilla.
Vuosina 2003-2004 olin Ship Power Service Oy:llä ensin asentajana ja sitten työnjohtajana.

Vuosina 2004-2019 olin VOLVO PENTA keskuskorjamon (Pencentra Oy/Marie Center Finland Oy/Suomen venehuolto Oy:n) palveluksessa asentajana.

Vuonna 2019 olin Top Boat Oy:lla asentajana.